Üyelik Koşulları

Ambox_warning_psycho.gif

     Lütfen sitemize üye olmadan önce bu  "üyelik koşulları" sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. 

   

"Daysound Müzik Stüdyosu" sitesini kullanan ve alışveriş yapan site kullanıcıları ve üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş  varsayılmaktadır.      Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.daysoundmuzik.net adresindeki tüm ürün, ritim ve ritim paketleri Daysound Müzik Stüdyosu'nun malıdır ve tüm telif hakları saklıdır. Sizler ("Kullanıcı" ve "üye" olarak) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

   

   

 

 

 

 

     1. Sorumluluklar:

1.a) Daysound Müzik Stüdyosu, fiyatlar ve sunulan digital ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

1.b) Daysound Müzik Stüdyosu, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

1.c) Kullanıcı ve Üyeler, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını, tespiti yapılan tüm zaraları, hukuki süreçte meydana gelecek tüm masrafları ve avukatlık ücretlerini tazmin edeceğini peşinen kabul eder. 

1.d) Kullanıcı ve Üyeler, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde, iletişimlerinde, yorumlarda, sosyal medya paylaşım notlarında yada Daysound Forum sitesi içerisinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ve üye profilleri ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

1.e) Sitenin kullanıcı ve üyelerinin, birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, diyalogları ve paylaşımları kendi sorumluluklarındadır.

 

1.f )  DaysoundExpansion Pack' sitesinde sunulan tüm ritimler Daysound Müzik Stüdyosu tarafından yazılmış, aranje edilmiştir. Tüm telif hakları yine Daysound Müzik Stüdyosu'na aittir. Tüm ritimler güçlü bir şifreleme yöntemi ile korunmakta ve yalnızca satın alma yöntemi ile kullanıcıya sunulmaktadır. Kullanıcı ve üyelerin bu ritimleri yasal yollarla satın alarak sahip olmak yerine, yasa ve insanlık dışı yöntemlerle sahip olmaya çalışması, farklı çeşitli yöntemlerle siteden indirmeye çalışması, daha açık tabir ile çalması durumunda tespiti yapılıp TC İzmir ilgili mahkemelerince gerekli işlem yapılacaktır. Bu siteyi kullanan kullanıcı ve üyeler bunu peşinen kabul eder.

 

1.g ) Daysound TyroStyle Pack's sitesinden satın alarak sahip olduğunuz ritimleri Daysound Müzik Stüdyosu kurucusu "Arman Ünal" yazmaktadır. Asıl amacı Yamaha Tyros modelleri için uygun fiyatlarla alternatif sağlamaktır. Site kullanıcıları ve üyeleri; Arman Ünal'ın yazmış olduğu ritimleri satın aldıktan sonra üzerinde değişiklik yapmak, ritimi kendi isminizle kaydedip 3üncü kişilere satmak ve dağıtmak, başka platformlarda sunup pazarlamak, başka setlere dahil edip o setin ritimi olarak sunmak ve benzeri gibi durumların tespitinde, bunu yapan kullanıcı ve üyelerin telif hakları yasasının ilgili maddeleri gereğince TC İzmir mahkemelerince gerekli işlem yapılacağı konusunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

     

     

 

 

 

 

 

     2.  Fikri Mülkiyet Hakları:

2.a.) İşbu Site’de yer alan ünvan, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Daysound Müzik Stüdyosu''na (Arman Ünal) veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

2.b.) Site’de yer alan ve "alıntı" olduğu belirtilmemiş bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

     

 

 

 

 

 

   3. Gizli Bilgiler:

3.a.)  Daysound Müzik Stüdyosu, site üzerinden kullanıcı veya üyenin ilettiği kişisel bilgileri, satın alma işlemlerinizde ödemelerinizin tahsilini üstlenen anlaşmalı olduğumuz firmalar dışında 3üncü Kişilere açıklamayacaktır. Anlaşmalı olduğumuz firmaların kendilerine özgü gizlilik politikaları ve kullanım koşulları vardır. Bu firmaların politika ve koşullarını E-Tahsilat linkimizden inceleyebilirsiniz. Bahsi geçen iş bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, kredi kartı numarası, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. Bu madde ile ilgili daha detaylı bilgiye Gizlilik Politikası linkimizden ulaşabilirsiniz.

 

3.b.)  Kullanıcı ve üyeler, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Daysound Müzik Stüdyosu'nun iletişim, ad-soyad, e-posta ve gerekli bilgileri birlikte çalıştığı firmalar ile paylaşması gerektiğini anladığını kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Daysound Müzik Stüdyosu ve site bünyesinde satın alınan ritim ve ürünlerin ödemelerini tahsil etmek, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.c.)  Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

     

 

 

 

 

 

     4. Kayıt ve Güvenlik:
 
4.a) Üye olan kullanıcılar, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin üyelik iptal edilecek ve hesap kalıcı olarak kapatılabilecektir.

 

4.b) Kullanıcı ve üyeler, site, üçüncü taraf siteler, Daysound Forum ve anlaşmalı olduğumuz E-Tahsilat firmalarına ait sitelerde kendi iradeleri ile yapmış olduğu yorum ve paylaşımlarından, şifre, hesap ve şahsi bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludur. Aksi halde oluşabilecek ifşa ve güvenlik ihlallerinden veya donanım, cihaz yada kişilerin zarar görmesinden Daysound Müzik Stüdyosu sorumlu tutulamaz.

     

 

 

 

 

 

     5. Mücbir Sebep:

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

     

 

 

 

 

 

      6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik:

İşbu sözleşme 10 madde ve ekleri ile sabittir. Şartlardan yada eklerinden herhangi biri, herhangi bir sebepten kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

     

 

 

 

 

 

      7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler:

 

7.a) İş bu üyelik ve kullanım koşulları sözleşmesi 10 madde ve ekleri ile sabittir. Daysound Müzik Stüdyosu, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı ve üyelerin sorumluluğundadır. Kullanıcı ve üyeler, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

7.b) Daysound Müzik Stüdyosu, iş bu üyelik koşulları sözleşme maddelerini kendi koymuş olduğu şartlar nazdinde sunmaktadır. Daysound Müzik Stüdyosu, Kullanıcı ve üyelerin, iş bu sözleşmedeki maddelerden bir kısmını yada tamamını değiştirme, sözleşmeden madde edsiltme yada ekleme yada esnetme talebinde bulanmalarına izin vermemektedir. Kullanıcı ve üyeler, bu koşulu peşinen kubul etmiş sayılır. 

     

 

 

 

 

 

     8. Tebligat:

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Daysound Müzik Stüdyosu!nun bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak tarafımıza bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

     

 

 

 

 

 

     9. Delil Sözleşmesi:


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın faaliyet, kayıt bilgileri, belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

 

 

 

 

 

    10. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde TC İzmir (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.